Om oss

Linneverket grundades i Stockholm 1993, utifrån en enkel och klar idé: Att etablera materialet lin som ett självklart och miljövänligt alternativ till bomull. Vi är en tygproducent med specialisering på högkvalitativa tyger av materialet lin men även andra tygkvaliteter förekommer i vårt sortiment. I produktionen av våra tyger arbetar vi uteslutande i Europa och i tätt samarbete med några av Europas bästa fabriker. Vi kan material och färger och uppdaterar hela tiden våra kollektioner med nya genomtänkta färger och kvaliteter.

 

Om lin

Lin är ett fantastiskt material med många egenskaper. Vi vill i vår verksamhet lyfta detta mångsidiga material, dess egenskaper och attribut. Genom olika vävtekniker, kompositioner, efterbehandlingar och tvättmetoder ger vi tygerna ett unikt utseende med till exempel skrynklighet och veck som skänker tygerna ytterligare personlighet och charm.

Även ur en ekologisk synvinkel är lin ett material med många fördelar. Odling och förädling av lin har ett litet ekologiskt fotavtryck och alla delar av plantan kan användas och är helt nedbrytnings- och återvinningsbara.

 

Certifieringar

Beståndsdelarna i våra produkter är alltid miljöcertifierade enligt någon, och ofta av flera, av våra högt ställda europeiska standards: ÖkoTex Standard 100, STeP, EU-Ecolabel och REACH förordningen.

ÖkoTex
Oeko-Tex Standard 100 som är ett globalt provnings- och certifieringssystem för textila råvaror samt mellan- och slutprodukter genom alla bearbetningsled. Det är en praktiskt inriktad bedömning av potentiellt skadliga ämnen i textilprodukter. Oeko-Tex® Standard 100 omfattar inte endast substanser som är förbjudna alternativt har fastställda gränsvärden enligt lag, utan omfattar även andra ämnen som vetenskapligt bevisats eller misstänks vara hälsovådliga. Materialen testas ingående för att spåra och mäta förekomst av olika kemikalier, allergi- och cancerframkallande ämnen samt PH-värden. Bakom certifieringen International Oeko-TexAssociation står en sammanslutning av 14 textilforsknings- och testinstitut i Europa och Japan. Läs mer om ÖkoTex här: https://www.oeko-tex.com/en/business/certifications_and_services/ots_100/ots_100_start.xhtml

STeP - Sustainable Textile Production
STeP är ett nytt certifieringssystem för hållbar textilproduktion. STeP analyserar och utvärderar befintliga produktionsförhållanden gällande användning av miljövänlig teknik och produkter. Läs mer om STeP här: https://step.oeko-tex.com/en/step/step_home/home.html

EU-Blomman / EU-Ecolabel
1992 beslutade EU-Kommissionen att starta ett gemensamt europeiskt miljömärke. Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU-Kommissionen. EU-Blomman fungerar på samma sätt som Svanen. Det är också ett Typ 1-miljömärke och kraven höjs kontinuerligt. I Sverige är det Miljömärkning Sverige AB som ansvarar för Svanens och EU-Blommans kriterieutveckling och som genomför kontroller samt utfärdar licenser. Läs mer om EU-Ecoabel här: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

REACH
REACH är europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Syftet med Reach är att göra tillverkare och importörer av kemikalier ansvariga för att identifiera och hantera de risker som de ämnen de tillverkar och marknadsför kan innebära för människors hälsa och för miljön. Läs mer om REACH här: http://echa.europa.eu/sv/regulations

 

                   

 

 

Linneverket ® / AUX Corporate Fashion AB
Org.nr: 556418-9560
Kommendörsgatan 16
114 48 Stockholm

Produkter

Kundservice

Om Linneverket