Frequently Asked Questions
HÅLLBARHET

HÅLLBARHET

På Linneverket arbetar vi hårt för att våra kunder ska känna stolthet över att inreda med våra produkter, inte bara för att de fina produkterna skull utan även för att de vet att de bidrar till en mer hållbar och bättre värld.

Textilbranschen är en bransch där mycket kan göras för att förbättra. Textilt avfall, arbetsvillkor och vattenkonsumtionen är några av de punkter som brukar anses viktigast vad gäller produktion av textila produkter. Vi vill tillsammans er, våra kunder, våra samarbetspartners och leverantörer åstadkomma förändring. Detta gör vi genom att hela tiden arbeta närmare och bättre produktion, bättre arbetsvillkor för de som jobbar med våra produkter och med smarta tips på hur ni kan sköta och vårda våra textilier på ett klimatsmart vis.

MATERIAL

Som vårt företags namn antyder består våra produkter i huvudsak av linne. Linne är ett fantastiskt material som använts under tusentals år. Det är ett material som är både klimatsmart och hållbart ur ett miljöperspektiv.

Linet är en robust och tålig växt som hanterar kyla väl och som därför kan odlas lokalt, det är en växt som knappt kräver bevattning och som inte är utsatt för skadedjursangrepp eller sjukdom i någon vidare utsträckning.

Allt detta innebär en framtagningsprocess som sker lokalt, är mycket mindre vattenintensivt och där en marginell mängd kemikalier används jämfört med t.ex. bomull.

Ambitionen är att våra varor ska vara tidlösa och av en sådan kvalitet att de så småningom kommer att användas av generationer framöver, era barn och barnbarn. En textil produkt blir inte mer hållbar än när den håller för evigt!

PRODUKTFILOSOFI

Linneverket har sedan start 1993 valt att arbeta med naturmaterial som är odlade och förädlade i Europa. I de länder vi har valt att producera våra produkter råder arbetslagstiftning som är lik den vi har i Sverige gällande lönenivåer och arbetsmiljö vilket borgar för en produkt som ni våra kunder kan känna er trygga har kommit till under schyssta förhållanden utan också gör nytta för våra grannar.

Många företag som säljer linneprodukter med utfästelsen ”Europeiskt lin” köper råvaran i Europa men skeppar den tvärs över jorden för att behandla, väva, färga och sy den, för att sedan skeppa den tillbaka för försäljning. Så jobbar inte Linneverket. Våra produkter är odlade, behandlade, vävda, färgade och sydda i Europa och färdas på det mest klimateffektiva viset hem till Sverige för att emballeras och säljas.

CERTIFIERINGAR

Vi för ett kontinuerligt arbete tillsammans med våra leverantörer för att utöka sortimentet med fler och bättre certifieringar. Beståndsdelarna i våra produkter är alltid miljöcertifierade enligt någon, ofta av flera, av våra högt ställda europeiska standards: ÖkoTex Standard 100, STeP, GOTS, EU-Ecolabel.

ÖkoTex
Oeko-Tex Standard 100 som är ett globalt provnings- och certifieringssystem för textila råvaror samt mellan- och slutprodukter genom alla bearbetningsled. Det är en praktiskt inriktad bedömning av potentiellt skadliga ämnen i textilprodukter. Oeko-Tex® Standard 100 omfattar inte endast substanser som är förbjudna alternativt har fastställda gränsvärden enligt lag, utan omfattar även andra ämnen som vetenskapligt bevisats eller misstänks vara hälsovådliga. Materialen testas ingående för att spåra och mäta förekomst av olika kemikalier, allergi- och cancerframkallande ämnen samt PH-värden. Bakom certifieringen International Oeko-TexAssociation står en sammanslutning av 14 textilforsknings- och testinstitut i Europa och Japan. Läs mer om ÖkoTex här: https://www.oeko-tex.com/en/business/certifications_and_services/ots_100/ots_100_start.xhtml

GOTS
GOTS Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget. Läs mer om GOTS här: https://www.global-standard.org/ eller här: https://www.medvetenkonsumtion.se/markning/gots-2/

STeP – Sustainable Textile Production
STeP är ett relativt nytt certifieringssystem för hållbar textilproduktion. STeP analyserar och utvärderar befintliga produktionsförhållanden gällande användning av miljövänlig teknik och produkter. Läs mer om STeP här: https://step.oeko-tex.com/en/step/step_home/home.html.

EU-Blomman / EU-Ecolabel
1992 beslutade EU-Kommissionen att starta ett gemensamt europeiskt miljömärke. Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU-Kommissionen. EU-Blomman fungerar på samma sätt som Svanen. Det är också ett Typ 1-miljömärke och kraven höjs kontinuerligt. I Sverige är det Miljömärkning Sverige AB som ansvarar för Svanens och EU-Blommans kriterieutveckling och som genomför kontroller samt utfärdar licenser. Läs mer om EU-Ecoabel här: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Inga produkter i varukorgen.